VISIE

De sociale en culturele activiteiten in Den Dolder voor en door de inwoners in stand houden, verbeteren en uitbreiden.

MISSIE

De Kameel wil een kleinschalige dorpsaccommodatie en multifunctionele ontmoetingsplaats met een laagdrempelig karakter zijn, waar sociale en culturele activiteiten plaatsvinden voor alle doelgroepen.

DOELSTELLING

Stichting De Kameel biedt mogelijkheden voor culturele vorming, sociale zorg- en welzijnsactiviteiten voor iedere inwoner of inwonersgroepen uit het dorp Den Dolder. Ruimte om sociale en culturele activiteiten te ontplooien is volgens de initiatiefnemers essentieel voor de leefbaarheid van het dorp.