DORPSHUIS/ SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM

Al jaren is er in Den Dolder behoefte aan een dorpshuis. De gemeente Zeist heeft hier in het verleden aandacht voor gehad en onderzoeken gedaan waaruit deze wens duidelijk naar voren kwam. Verschillende exploitatievarianten zijn onderzocht maar er is helaas nooit een voorstel uitgewerkt, ondanks toezeggingen van het college en steun vanuit de gemeenteraad hiervoor. De oprichting van een sociaal en cultureel centrum in het gebouw De Kameel in 2015 neemt dan ook veel van het gemiste aan ‘dorpshuisbeleving’ weg.

background

OPRICHTING DE KAMEEL

Sinds januari 2015 hebben wij de sleutel van de Kameel in Den Dolder overgenomen van Meander-Omnium. Wij hebben als inwoners en verenigingen gezamenlijk het initiatief genomen en de kans gekregen om in eigen beheer een fijn en functioneel gebouw te behouden voor de sociale en culturele activiteiten in ons dorp.
Na de nodige aanpassingen en verbouwingen is op 18 april 2015 De Kameel officieel geopend als sociaal cultureel centrum.

Op de locatie aan de Dolderseweg was tot 2008 basisschool De Kameleon gevestigd. Het Dolders Jongeren Initiatief (DJOIN) wilde het vrijkomende gebouw de bestemming geven van jongerencentrum. Welzijnsorganisatie Meander-Omnium ondersteunde dit en opende in 2009 met inspanningen van vele vrijwilligers een jongerencentrum in het gebouw. Meander-Omnium voerde met subsidie van de gemeente het locatie gebonden jeugd- en jongerenwerk uit en deed ook het beheer van het gebouw. Eind 2014 stopte Meander Omnium daarmee. Door het initiatief van enkele inwoners om de Stichting De Kameel op te richten en een bredere functie aan het gebouw te geven, werden sluiting en sloop voorkomen. Door samen te werken met diverse Dolderse verenigingen en stichtingen, zijn we geslaagd in een breder gezamenlijk gebruik van ‘De Kameel’.

ONDERDAK

De Kameel dient momenteel als onderdak voor:
– Jongerenwerk
– Kinder- en jeugdactiviteiten
– Culturele vorming, muzieklessen en creativiteit
– Yoga- meditatiegroepen
– Vergaderingen, cursussen en trainingen
– Open atelier
– Overige bijeenkomsten