Gebruikersgroepen

Het gebouw wordt gebruikt door meerdere gebruikersgroepen, waarvan de 4 vaste groepen het gebouw gezamenlijk beheren.

Alle gebruikers houden zich bezig met sociale en culturele activiteiten zoals ontmoeting en ontspanning, themabijeenkomsten, informatie en advies, kunst- en cultuurprojecten, exposities, vergaderingen, voorlichting, besloten recepties, kinder- en jeugddisco, workshops, beoefening en uitvoering van muziek.

Bewonersinitiatieven en andere ontwikkelingen van sociale en culturele aard: