Samenstelling bestuur stichting de Kameel:

Voorzitter: Dhr. Hein Urbanus

Secretaris: Mw. Hetty Beekman

Penningmeester: Dhr. Evert Kok

Dhr. Jan Scherphuis

Mw. Loes Scholman

Mw. Nynke de Jong