Belangenvereniging Den Dolder

De Belangenvereniging Den Dolder participeert als één van de vaste partners in het gebouw van Stichting De Kameel. Zij hebben regelmatig overleggen, maandelijkse vergaderingen en andere bijeenkomsten zoals ALV’s, de nieuwjaarsreceptie en het verkiezingsdebat.

Het bestuur van de Belangenvereniging Den Dolder ondersteunt stichting De Kameel voor behoud van het gebouw voor culturele- en sociale activiteiten in het dorp Den Dolder.

Het doel van de Belangenvereniging Den Dolder (BDD) is het behartigen van gemeenschappelijke- en samenhangende belangen van (individuele) bewoners, groepsbelangen en dorpsbelangen in Den Dolder.

De vereniging wil één spreekbuis en aanspreekpunt zijn, alsmede coördinerend optreden naar de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Zeist.
Een belangrijke opgave van de Belangenvereniging is het informeren van de Dolderse inwoners over alle toekomstige ontwikkelingen in ons dorp. Wij publiceren hierover op onze website en ook regelmatig op een eigen pagina in het regioblad de StadsPers.

Steunt u het werk van de Belangenvereniging? Schrijf u dan in als lid voor een contributiebedrag van 15 euro per jaar. Dat kunt u doen door het invullen van een formulier op onze eigen website: www.dendolder.net.