Belangenvereniging Den Dolder

De Belangenvereniging Den Dolder, opgericht in 2007, heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Den Dolder te behartigen. Zij participeert als één van de vaste partners in het gebouw van Stichting De Kameel. De vereniging organiseert regelmatig overleggen, bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten in de Kameel, zoals ALV’s, een nieuwjaarsreceptie en het verkiezingsdebat.

De Belangenvereniging Den Dolder is één van de initiatiefnemers van stichting de Kameel, en het bestuur  ondersteunt de stichting voor behoud van het gebouw voor culturele- en sociale activiteiten in het dorp Den Dolder.

Het doel van de Belangenvereniging Den Dolder (BDD) is het behartigen van gemeenschappelijke- en samenhangende belangen van (individuele) bewoners, groepsbelangen en dorpsbelangen in Den Dolder.

De vereniging wil één spreekbuis en aanspreekpunt zijn, alsmede coördinerend optreden naar de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Zeist. We vinden het belangrijk dat de bewoners van Den Dolder goed geïnformeerd zijn over toekomstige ontwikkelingen in ons dorp. Regelmatig plaatsen wij nieuwsberichten op onze website en jaarlijks informeren we de leden en bewoners over de voortgang van de ontwikkelingen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Steunt u het werk van de Belangenvereniging of wilt u meedenken? Schrijf u dan in als lid voor een contributiebedrag van 15 euro per jaar. Dat kunt u doen door het invullen van een formulier op onze eigen website: www.dendolder.net.